Over

Ir. Philine Krosse ing.

DUTCHESS DESIGN

"We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them."

Albert Einstein

OVER DUTCHESS DESIGNDutchess-Design is in 2008 opgericht door Philine Krosse.

De rode draad in haar werk, is gemeenschappelijk komen tot duurzame ofwel gezonde ontwikkelingen.


Ze werkt met personen, gezinnen, organisaties, gebouwen, steden en regio’s. Vanuit verschillende disciplines, rollen en met allerlei verschillende actoren hebben we al doende innovatieve projecten passend bij de context ontwikkeld. Telkens met op maat gemaakte teams en de juiste ondersteuning op het juiste tijdstip.


Met haar enorme persoonlijke betrokkenheid en het vermogen om te schakelen tussen vraag en aanbod, tussen verschillende belangen en tussen verschillende niveaus en partijen creeeren de trajecten een doorgaande beweging in maatschappelijke transities.


Als ontwerper weet zij, met passende concepten en processen krachten te bundelen en keuzes te maken om te komen tot een collectief en gedragen resultaat.

Met haar energieke karakter en analytische kracht weet ze anderen te inspireren om samen te gaan werken en grensoverschrijdend bezig te zijn. Zij coacht ze tot zelfsturing en draagt haar kennis over. 


Omdat haar werk niet past binnen de bestaande 'hokjes' en het vooral gaat over diepe processen is het transformatie-architectuur.

TRANSFORMATIE-ARCHITECTUUR

Samen net die stap extra te zetten om wel  tot duurzame ontwikkeling te komenWij ontwikkelen in de context  en samen met betrokkenen trajecten om tot duurzame organisatorische,  transformaties te komen


  • ontwikkelen van actieve netwerken van veranderaars (lokaal en nationaal/ top-down en bottum-up)


  • samen bouwen aan vertrouwen voor cultuurverandering (leerprocessen/workshops in bestaande context)


  • begeleid en coacht diverse partijen op het gebied van zelfsturing, ondernemerschap voor de nieuwe economie


  • ontwerpen van passende processen en het initieren en creeren van doorbraakprojecten


  • verbinden van diverse ontwikkelingen, projecten, organisaties en organisatielagen, instituten, besturen, geldstromen


TIJDSLIJN


VEENWEIDE INNOVATIE CENTRUM

Diverse samenwerkingspartners

Voor het groene hart ligt de grootste verduurzamingsopgave bij de bodemdaling. De verschillende trajecten en projecten gaan allemaal over het behoud van de kernkwaliteiten en vooral het herstel van de ecosysteemdiensten.

DIV TRANSITIETRAJECTEN

DRIFT ERASMUS UNIVERSITEIT - 2011- 2012

De projecten gingen vooral over de transitie naar een duurzame stedelijke structuur (vooral voor Rotterdam), namelijk de duurzame innovaties, visies, processen, nieuwe organisatievormen en de beleidsmatige facilitatie die hiervoor nodig is.

ROTTERDAM BERLIJN AAN DE MAAS

Willem de Kooning Acedemie, Rotterdam - 2011

Ontwikkeling lesprogramma over leegstand en openbare ruimte in het centrum van Rotterdam Hoe kan je als kunstenaar bijdragen aan de duurzame economie van de stad? Op welke manier kan je je passie gebruiken om mensen bewust te maken en te verbinden om verandering te stimuleren?

ACTIEONDERZOEKER /PROJECTLEIDER

DRIFT ERASMUS UNIVERSITEIT - 2011- 2012

De projecten gingen vooral over de transitie naar een duurzame stedelijke structuur (vooral voor Rotterdam), namelijk de duurzame innovaties, visies, processen, nieuwe organisatievormen en de beleidsmatige facilitatie die hiervoor nodig is.

STADSSYMBIOSE

DUTCHESS architecture and research 2008-2011


ONTWIKKELING ZORGCONCEPTEN

LTWO EN ROYAL HASKONING 2008-2009
DIVERSE INNOVATIEVE ARCHITECTENBUREAU's

HOOGSTAD, ARCHIPEL ONTWERPERS en EGM architecten 1999-2008COCREATIE COACH

BOUWCAMPUS Delft  2018 - heden

Op de bouwcampus worden samen met opgaveeinaar trajecten voor innovatieve ontwikkelingen in bouw en infra ontwikkeld

PROGRAMMAMANAGEMENT BESTAANDE BOUW

SBRCURnet - 2013 - 2016

De bestaande bouw is een van de grootste opgaven voor een duurzame toekomst: complexe verduurzamingsopgaven en vele herontwikkelingsprojecten in plaats van nieuwbouw.

REGIONALE ONTWIKKELING DRECHTSTEDEN

TELOS - 2011 - 2012

In de regio Drechtsteden is gewerkt aan de recreative positionering van de regio door het ontwikkelen van nieuwe product-markt combinaties met toonaangevende actoren uit het gebied.

PROGRAMMAMANAGEMENT BESTAANDE BOUW

SBRCURnet - 2013 - 2016

De bestaande bouw is een van de grootste opgaven voor een duurzame toekomst: complexe verduurzamingsopgaven en vele herontwikkelingsprojecten in plaats van nieuwbouw.

ROUTEONTWERP

WING WAGENINGEN - 2009


GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN

MOOK EN PARTNERS 2007-2011

diverse gebiedsontwikkelingsprojecten

ONTWIKKELEN MET EEN SOFT SPOT

URBAN UNLIMITED, UNIVERSITEIT UTRECHT EN VROM 2005-2006