Referenties

Y. Kammeijer, wethouder duurzaamheid Bergen op Zoom

Philine Krosse heeft voor ons een meerjarig traject opgezet voor de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad in de wijk Gageldonk-west. Deze achterstandswijk is een Stedelijk Vernieuwingsproject (ISV) dat veel vraagt van de samenwerking tussen gemeente, corporatie, onderwijsinstellingen, wijkorganisaties en bewoners. Met haar vernieuwende initiatieven, inhoudelijke adviezen en inspirerende coaching heeft Philine verschillende deelbelangen en deelprojecten weten te verbinden met als overkoepelend motto “Van woorden naar daden”.


Door betrokken medewerkers en bewoners al-doende te laten leren, zal het traject ook zijn invloed hebben op onze aanpak in andere wijken. Een mooi voorbeeld is het met TOS (Thuis op Straat), gemeente en Avans ontwikkelde re-integratieprogramma waarbij werkeloze jongeren uit de wijk zijn opgeleid tot energieambassadeurs. Met dergelijke projectinitiatieven heeft Philine duurzaamheid in de breedste zin van het woord op de kaart gezet in Bergen op Zoom.

K. Koster, beleidsmedewerker Provincie Utrecht

Ik heb Philine in een lastige setting waar de gebruikelijk aanpak van DRIFT niet de ruimte kreeg om echt tot resultaten te komen, zien overschakelen naar een ‘underground’ aanpak. Daarmee heeft zij toch een aantal verbeteringen in het project bewerkstelligd al zijn die niet een-op-een naar DRIFT te herleiden.

De ‘underground’ aanpak bleef volkomen transparant gebaseerd op de transitie uitgangspunten van DRIFT het ‘andere’ zat hem in het creatief blijven zoeken naar momenten en vormen om te overtuigen en beïnvloeden:


Door met sleutel personen te spiegelen aan de hand van concrete voorbeelden die ‘werken’ ( geput uit haar eigen brede ervaring);

Door contacten met inspirerende en overtuigende koplopers uit haar goede landelijke netwerk in te zetten en met de sleutel personen te ‘verbinden’.

Maar vooral door inzet van haar niet aflatende intrinsieke motivatie om te blijven streven naar manieren om op tot de maatschappelijk gezien meest effectieve inzet van middelen en menselijke kwaliteiten te komen. En dat streven steeds luid en duidelijk te blijven uitdragen.

A. Koster, (Operationeel Directeur SBRCURnet)

Philine heeft in de drie jaar dat ze werkzaam is geweest bij SBRCURnet zichzelf verder ontwikkeld tot een bekwame projectmanager die in staat is om meerdere projecten tegelijk uit te voeren. De projecten kan ze op een traditionele en zakelijke manier uitvoeren, maar weet ze zeker ook met een vernieuwende aanpak op te zetten en uit te voeren. Door deze aanpak heeft ze de organisatie een impuls gegeven en het (programmerende) imago verder versterkt.


Het succes van haar aanpak zit met name in het feit dat haar keuzes gemaakt worden door een goede combinatie van een zakelijke afweging met haar empathisch vermogen. Haar gevoel geeft ze bij haar aanpak een belangrijke plek waardoor ze in staat is mensen te verbinden en te enthousiasmeren. Vanuit deze gedachte is ze in staat om opdrachtgevers te overtuigen met haar zaken te doen. Het zakelijk aspect van de projecten kan ze vervolgens goed aansturen.


Philine is daarnaast continu bezig om in zichzelf te investeren. Zowel op kennis en kunde omtrent de inhoudelijke onderwerpen, als op haar ontwikkeling als mens. Deze ontwikkeling wil en kan ze op een natuurlijke manier delen met anderen. Zo helpt ze anderen in haar omgeving verder te komen.

DUTCHESS DESIGN

"We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them."

Albert Einstein

REFERENTIES